bayrak ADANA
Anasayfa
Kurumsal
Şubelerimiz
Gazilerimiz
Makalelerimiz
Faaliyetlerimiz
Resimlerimiz
Hoşgeldiniz

Sitemize her geçen gün yeni makaleler ve resimler eklenerek güncellenmektedir.

Bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz. MAKALELERİMİZ --- RESİMLERİMİZ

Kuvayı Milliye´nin Kuruluşu:

     Kuvayı milliye (günümüz Türkçesi ile Ulusal Güçler), Anadolu’nun Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan birliklerince işgal edildiği ve Mondros Mütarekesi ile ağır koşulların dayatıldığı dönemde çeşitli yörelerde Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı günlerde doğan bir milli direniş örgütlerine verilen isimdir. Kuvayı milliye, Kurtuluş Savaşı’nın ilk savunma kuruluşudur.

     İlk Kuvayı milliye kıvılcımı (ilk silahlı direniş) Güney Cephesi’nde Dörtyol’da 19 Aralık 1918’de Fransızlara karşı başlamıştır. Bunun en önemli nedeni, Fransızların işgallerine Ermenileri ortak etmeleridir.

    İkinci etkili silahlı direniş hareketi (örgütlü ilk Kuvayımilliye hareketi) İzmir’in işgalinden sonra; Kuvayı milliye hareketini, yurtsever bazı subaylar halkı örgütleyerek Ege Bölgesi’nde resmen başlatmışlardır. Batı Anadolu’daki Kuvayı milliye birlikleri düzenli ordu kuruluncaya kadar geçen sürede Yunan birliklerine karşı vur kaç taktiği ile savaşmıştır. Güney Cephesinde (Adana, Maraş, Antep ve Urfa) Kurtuluş Savaşını düzenli ve disiplinli Kuvayı milliye birlikleri yapmıştır.

     Yerel sivil örgütlenmeler, çeteler olarak ortaya çıkan Kuvayı milliye, düzenli ordulardan oluşan işgalci güçlere karşı, bugünkü deyimiyle bir gerilla savaşı uygulamıştır. İlk direniş olayları Güneydoğu Bölgesi’nde Fransızlara karşı görülmüşse de, örgütlü direniş İzmir’in düşmanca ele geçirilmesinden sonra Ege Bölgesi’nde Kuvayı milliye olarak başlamış ve bağımsız yerel örgütlenmeler olarak yayılmıştır. Bölgesel kuruluşlar, daha sonra TBMM’nin kurulması ile birleştirilmiş ve I. İnönü Savaşı sırasında da düzenli orduya dönüşmüştür.

     Kuvayı milliye’nin amaçlarının başında hiçbir devletin ve ulusun egemenliğini kabul etmeyerek, Türk Milletinin kendi bayrağı altında yaşama hakkını ve bağımsızlığını oluşturmak gelmiştir.

     Mustafa Kemal Paşa Kuvayı milliye’nin kuruluşunu şöyle açıklar:

     “Hükümet merkezi, düşmanların şiddetli çemberi içindeydi. Siyasal ve askerî bir çember vardı. İşte böyle bir çember içinde yurdu savunacak, ulusun ve devletin bağımsızlığını koruyacak kuvvetlere emrediyorlardı. Bu biçimde yapılan emirlerle, devlet ve ulusun araçları temel görevlerini yapamıyorlardı. Yapamazlardı da. Bu araçları savunmanın birincisi olan ordu da, ‘ordu’ adını korumakla birlikte, elbette temel görevini yerine getirmekten yoksundu. İşte bunun içindir ki yurdu savunmak ve korumak olan temel görevi yerine getirmek, doğrudan doğruya, ulusun kendisine kalıyor. Buna kuva-yi milliye diyoruz…

Türkiye Kuvayi Milliye Mucahitler Derneği Genel Merkezi
logo

Sitemize yeni eklentiler ile güncellik kazandırmaktayız. Geniş çapta araştırma yaparak makaleler bölümünü sürekli güncellemekteyiz. Kısa zamanda bir çok arşiv ve bilgiye sitemizden ulaşabileceksiniz.